Kalın Bağırsak Kanseri
20 Haziran 2018

Dünyada kolorektal kanser her yıl yaklaşık 1 milyon yeni vaka ve 500 bin ölümün bildirildiği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erkek ve kadınlar benzer riskler içermekle beraber erkeklerin kolon kanserine yatkınlığı kadınlardan fazladır. Kalın bağırsağın iyi ve kötü huylu tümörleri çoğu kez büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama programları ile henüz kansere dönüşmemiş riskli kitleler ve erken dönem sınırlı kanserleri saptamak ve tedavi etmek mümkündür. Ülkemizde kolon kanseri taramaları 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir uygulanan Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ve 10 yılda bir kolonoskopi uygulaması şeklindedir. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri veya diğer çeşitli bağırsak hastalıkları olan bireylerde 40 yaşından itibaren taramaya başlanmalıdır.

Kolorektal kanser taramaları kapsamında;

  • 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yapılması,
  • 50-70 yaş arasında 10 yılda bir kolonoskopi yapılmaktadır.