Meme Kanseri
20 Haziran 2018

Her yıl yaklaşık 1.38 milyon kadın meme kanserine yakalanırken 458.000 kadın da meme kanserinden ölmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 15.000 kadını etkileyen meme kanseri, tüm kanser istatistiklerinde kadın kanserlerinin %20-25’ini oluşturmaktadır ve kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür.

Meme kanseri risk faktörlerinin en önemlileri kadın olmak ve yaşlanmak olarak ifade edilmektedir. Diğer başlıca risk faktörleri ise ilk doğumunu geç yaşta yapmak, ilk adetini erken yaşta görmek, geç yaşta menopoza girmek, beş yıldan uzun süreli menopoz tedavisi, yağ içeriği yüksek gıdalarla beslenmek ve anne tarafında meme kanseri öyküsü bulunmaktadır.

Erken tanı ve ulaşılabilir, karşılanabilir, zamanında yapılacak tedavi; meme kanseri kontrol programlarının esas bileşenlerini oluşturmaktadır. Meme kanserinin erken tanı sürecinde kadınların 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesine başlaması gerekmektedir. Menopoza kadar olan sürede, her ay adetin başlangıcından sonraki 7-10. günlerde, menopoz sonrası dönemde ise her ayın aynı gününde kendi kendine meme muayenesinin yapılması tavsiye edilir. 20-40 yaşları arasında her iki yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir meme muayenesi için doktora başvurulmalıdır. Bu şekilde meme kanseri erken dönemlerde yakalanabilmekte, meme kanserine bağlı ölümlerde %30 azalma sağlanabilmektedir. Meme kanseri erken tanı konulduğunda tam olarak iyileşme sağlanabilen bir kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve ülkemizde de devam eden meme kanseri tarama programında 40 yaş üzeri kadınlara 69 yaşına kadar her iki yılda bir mamografi çekilmektedir.

Kanser taramaları gönüllülük esasına dayanır ve başarıya ulaşabilmesi için kadınların katılımı şarttır. Meme kanseri erken tanı konulduğunda tam olarak iyileşme sağlanabilen bir kanser türüdür.

Kadınlarda meme kanseri tarama programı kapsamında;

  • Ayda bir kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapması için danışmanlığın verilmesi
  • Yılda bir klinik meme muayenesi
  • 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır.