10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
11 Ekim 2021

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun girişimi ile 1992 yılından bu yana tüm dünyada 10 Ekim “Dünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kutlanır. Her yıl 10 Ekim günü için yeni bir tema belirlenir, doğrudan mücadeleyi içermese bile ruh sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için çeşitli faaliyetler yapılarak konunun toplum içindeki farkındalığı arttırılmaya gayret edilir. 

         Bu yıl, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün teması Eşitsiz Bir Dünyada Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu temanın belirlenmesine birçok ülkede ırk, etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklanan eşitsizlikler ve insan haklarına saygı duyulmaması sebep gösterilmiştir. Bu tür eşitsizliklerin insanların ruh sağlığı üzerinde etkisi vardır. 2021 yılı için seçilen tema, düşük ve orta gelirli ülkelerde ruhsal bozukluğu olan kişilerin %75 ila %95'inin akıl sağlığı hizmetlerine hiçbir şekilde erişemediğini ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimin eşit olmadığını vurgulamaktadır.  

               Ruh sağlığı bozukluğu olan birçok kişi, aileleri ile birlikte damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmakta ve bu nedenle sağlık kuruluşlarına baş vurmak istemedikleri için, sağlık hizmetinden yeteri kadar yararlanamamaktadır. Ruh sağlığı bozuk olan kişilerin yaşadıkları damgalanma ve ayrımcılık, sadece o kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmaz, damgalama

onların eğitim olanaklarını, şimdiki ve gelecekteki kazançlarını ve iş beklentilerini, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. 

              COVID-19 salgını, eşitsizliğin sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini daha da ortaya çıkardı. Pandemi, her yaştan insanı birçok yönden etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Pandemi sürecinde Müdürlüğümüz bünyesinde halka ve sağlık çalışanlarına ruhsal destek sağlanması amacıyla Psikososyal Destek İl Koordinasyon Merkezi, Psikososyal Destek Birimi, Psikososyal Destek Hatları oluşturulmuştur. İl Sağlık Müdürlüğümüze ait olan PSD hattımızı tüm vatandaşlarımız arıyabilirler. Hastanelerimize ait olan PSD hatlarımızı ise sadece sağlık çalışanlarımız arıyabirler.

İhtiyaç hissettiğinizde arayabileceğiniz ve uzman personelden danışmanlık alabileceğiniz psikososyal destek hatlarımıza ait telefon numaralarımız:                                         İl Sağlık Müdürlüğü: 0442 238 51 04

Oltu Devlet Hastanesi: 0442 816 22 51

Hınıs Devlet Hastanesi: 0442 511 11 95

Horasan Devlet Hastanesi: 0442 711 30 08-11 73

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi: 0442 317 22 69-41 04

SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0442 232 62 21
Dünya Ruh Sağlığı Günü-2021.jpg