İl Kalite Koordinatörü
08 Aralık 2021

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLER

 1. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) konusunda bilgilendirmek ve destek vermek,
 2. İldeki kurum ve kuruluşları (C, D, E1 Tipi Hastaneleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve İstasyonları) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yılda 1 kez değerlendirmek,
 3. Merkezi değerlendirme süreçlerinde gerekli destek ve iletişimi sağlamak,
 4. Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,
 5. Merkezi Değerlendirmelerde kurumlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için takip ve izlem yapılması,
 6. Memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek ve bilgilendirmek
 7. İldeki kurum ve kuruluşlarda SKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,
 8. Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
 9. İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek,
 10. İl Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin “Birim Performanslarının” her ay yapılarak hesaplanan puanların İdari ve Mali İşler Şubesi Ek Ödeme Birimine göndermek,
 11. “İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi” (İSMDS) verilerini ilgili şube ve birimlerden toplayarak Web tabanlı Sisteme her ay giriş yapmak,
 12. Verimlik ve karne,
 13. Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarını (Bürokrasinin Azaltılması) yürütmek ve her yıl güncellemek,
 14. TİG’ le ilgili çalışmalarını ve yazışmaları yürütmek,
 15. Klinik Kalite Çalışmalarını koordine etmek ve takiplerini yapmak,
 16. İl Kalite Koordinatörlüğü yazışmalarını yapmak,
 17. Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak.
Bürokrasinin Azaltılması ve İd_Usul ve Esaslar.pdf
Bürokrasinin Azaltılması ve İd_Ek_2011/37 Sayılı Genelge.pdf

Erzurum Kamu Hizmet Standartları Tablosu (Ek 2) 2017.doc

AZİZİYE İLÇE SAĞLIK MÜD.HİZMET ENVANTERİ EK-1 2016.xlsx
Aziziye İlçe Sağlık Müd.Bürokrasinin Azaltılması EK-2 (2016).docx

Palandöken İlçe Sağ.Hiz.Stand.Envanter tablosu EK-1.xls
Palandöken İlçe Sağ.Hizmet Standartlar Tablosu EK-2.docx

Yakutiye_İlçe_Sağlık_Müd_ Hiz_Standartlar Tablosu Ek-2 2016.doc
YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜD.HİZMET ENVANTERİ EK-1 2016.xls

Acil Sağlık Hiz.(112) Hiz.Stand.Envanter tablosu EK-1.xls
Acil Sağlık Hiz.(112) Hizmet Standartlar Tablosu EK-2.docx

KAMU SAĞ. HİZ. ŞUBE MÜD. STANDARLAR.doc
Kamu Sağ. Hiz. Şube Müd. Kamu Hiz. Envanteri Tab..xlsx

Özel Sağlık Hizmetleri (Tıbbı Cihaz) Şube Müd. Ek-1.xlsx
Özel Sağlık Hizmetleri (Tıbbı Cihaz) Şubesi Müd. Ek-2.doc
Özel Sağlık Hizmetleri (Ağız Diş Sağlığı) Şubesi Müd. Ek-2.doc
Özel Sağlık Hizmetleri (Ağız Diş Sağ.) Şube Müd. Ek-1.xlsx
Özel Sağlık Hiz.Eczacılı Şub.Müd.Hiz.Stand.Envanter Tablosu EK-1.xlsx
Özel Sağlık Hiz. Eczacılık Şub.Müd.Hizmet Standartlar Tablosu EK-2 ( 2016).doc

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Hizm.Envanteri (Ek 1).xlsx
İNSAN KAYNAKLARI HİZM.STANDARLAR EK-2 (2016).doc

İzleme ve Değ. Şubesi 2016 yılı hiz.stand. tab..docx
İzleme ve Değ. Şubesi 2016 yılı Hiz. Envanteri Tab..xls

Hasta Hakları Birimi Hizmet Standartları 2016 EK-2.docx
Hasta Hakları Birimi Hizmet Envanteri 2016.xlsx


Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Web Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.