2022/1. Kamu Görevlisi Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı
14 Ocak 2022

İlimizde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan boş pozisyonlardan 1 (bir)’i için 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3. maddesi, Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu personeli olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri ilan metni kapsamında sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.

Başvuru dosyası doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak isteyen kişi tarafından (veya noter onayı ile vekâlet verilen kişi tarafından) 18.01.2022 tarihinden 20.01.2022 saat 17.00'a kadar  Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat Yolu Cad. 2/24 Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan Erzurum Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden kayıt yaptırarak  A blok 3. kat Aile Hekimliği Birimine teslim edilecektir. Üçüncü şahıslar ile posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


İlan Metni.docx
EK-2 Aile Hekimi-Aile Sağlığı Çalışanı Başvuru Formu.doc
EK-1 ASÇ Olarak Çalışmak İstediğine Dair Dilekçe.doc
Aile Sağlığı Çalışanı Boş Birimler Listesi.xlsx
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Grubu ve Doluluk Oranı.xlsx