2021 Yılı 9. Ek Yerleştirme İşlemi Duyurusu
19 Kasım 2021

Yeni açılmış ve/veya herhangi bir sebeple boşalmış olan aile hekimliği pozisyonları ve kura işlemi sırasında ve sonrasında boşalan birimler için Aile Hekimliği 2021/9. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. 19.11.2021-29.11.2021 tarihleri arasında boş birim listesi müdürlüğümüzün internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatlar  26.11.2021-29.11.2021 tarihleri arasında en geç saat 16.00’ ya kadar buradaki linkten başvurular yapılacaktır. Tabipler aile hekimliğinde görev almak istediklerine dair kesin evraklarını, sistemden başvuru sonrası alınacak imzalı resmi yazı çıktısı, imzalı hizmet puan çıktısı ve muvafakat dilekçelerini (tabipler için) İl Sağlık Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine, İlçe Sağlık Müdürlüklerine, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliklerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine verilerek İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine EBYS ile gönderilmesi sağlanacaktır.

Muvafakatname Dilekçe.docx
İlan Metni.doc
2021 Yılı Kasım Ayı Boş Birim Listesi.xlsx