2021 Yılı 8. Ek Yerleştirme İşlemi Duyurusu
20 Ekim 2021

Muvafakatname Dilekçe.docx
İlan Metni.doc
2021 Yılı Ekim Ayı Boş Birim Listesi.xlsx
Başvuru yapmak için tıklayınız.

Yeni açılmış ve/veya herhangi bir sebeple boşalmış olan aile hekimliği pozisyonları ve kura işlemi sırasında ve sonrasında boşalan birimler için Aile Hekimliği 2021/8. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.20.10.2021-27.10.2021 tarihleri arasında boş birim listesi müdürlüğümüzün internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatlar  28.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında en geç saat 16.00’ ya kadar buradaki linkten başvurular yapılacaktır. Tabipler aile hekimliğinde görev almak istediklerine dair kesin evraklarını, sistemden başvuru sonrası alınacak imzalı resmi yazı çıktısı, imzalı hizmet puan çıktısı ve muvafakat dilekçelerini (tabipler için) İl Sağlık Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine, İlçe Sağlık Müdürlüklerine, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliklerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine verilerek İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimi’ne EBYS ile gönderilmesi sağlanacaktır.