Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
12 Ekim 2021

04.07.2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında;

- Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü 20-21-22 Ekim 2021 tarihlerinde,

- Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 02-03-04 KASIM 2021 tarihlerinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi düzenleyecektir.

Eğitime katılmak isteyen kişilerin ilgili Sağlık Müdürlüklerinin web sayfalarını takip etmeleri rica olunur.