T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

Aşı, Soğuk zincir ve Sürveyans Toplantısı Güncelleme Tarihi: 23 December 2019

Aşı, Soğuk zincir ve Sürveyans Toplantısı


Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından koordine edilen Bağışıklama ve Sürveyans  Eğitimi 16.12.2019 tarihinde tüm ilçelerden gelen Aşı, Soğuk zincir  ve Sürveyans sorumlularının katılımıyla Müdürlüğümüz Konferans salonunda yapıldı.

Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek biz sağlık çalışanlarının temel hedef ve görevidir. Toplum sağlığını korumanın en etkin ve güvenilir yollarından birisi şüphesiz toplumsal bağışıklığın güçlendirilmesidir. Sürveyans da bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde eşit öneme sahip başka bir konudur. Sağlık çalışanlarının hem aşılama hem de sürveyans konusunda yeterli bilgi sahibi olmaları yapılan çalışmaların  daha da verimli olmasını sağlar. Bu nedenle bu iki başlık altında eğitimlerimizi her sene devam ettirmekteyiz.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Selçuk Büyüker’in açılış konuşmasının ardından, Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Serap Özer ve Dr. Akın ORTA  Bağışıklama ve Sürveyans hakkında sunum yaptılar. Eğitimde bağışıklama, soğuk zincir, aşı takip sistemi ve sürveyansın önemi anlatılarak İlimiz özelinde değerlendirilmeler yapıldı.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
Paylaş