T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü Güncelleme Tarihi: 26 November 2019

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü


ŞİDDET NEDİR

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre şiddet, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Şiddet denilince ilk akla gelen fiziksel şiddet olmakla birlikte Psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet de yaygın olarak görülmektedir.

Fiziksel Şiddet: Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Kadının yaralanması, yeti kaybına uğraması, öldürülmesi ile sonuçlanabilecek şiddet edimleridir.

Psikolojik şiddet: Kadını küçük görerek onu herhangi bir işi yapamaz, beceriksiz biri olarak itham etme, kişiliğini ve fikirlerini önemsememe, bağırma, lakap takma, sürekli olarak eleştirme, emir yağdırma, surat asma, davranışlarını ve yaptıklarını sürekli kontrol etme, iş hayatında ve sosyal hayatta karşısına çıkan fırsatlara engel olma vb. Pek çok davranış bu kategoriye girmektedir.

Cinsel şiddet: Cinselliğin kadına yönelik bir tehdit, yaptırım ve kontrol etme aracı olarak kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsel şiddet, kadının istemediği riskli ve utanç verici bir şekilde cinsel ilişkiye zorlanması durumudur. Bunun en başta gelen uygulaması tecavüzdür. Ayrıca başkalarıyla cinsel birlikteliğe zorlama, istemediği biriyle evlenmeye zorlama, çocuk yaşta evlendirilme, telefon, mektup, sosyal medya aracılığıyla cinsel içerikli davranışlara maruz kalma ve taciz, diğer yaygın cinsel şiddet örnekleridir.

Ekonomik şiddet: Var olan maddi kaynakların, imkânların veya paranın kadın için bir tehdit veya yaptırım aracı olarak kullanılması durumudur.

ŞİDDETİN SEBEPLERİ

Kadına yönelik şiddet erkeklerle kadınlar arasındaki güç eşitsizliğinin yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesidir.

 • Ekonomik Modele göre kadına yönelik şiddet birden fazla etkenin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan karmaşık bir sorundur.
 • Kadına yönelik şiddet, bireysel, ilişkisel, toplumsal, kültürel ve çevresel etkenlerin bir arada etki etmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

  KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KADININ MORTALİTESİ ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI

 • Öldürülme (namus adına işlenen cinayetler, ihtiras cinayetleri)
 • İntihar eğilimi ya da intihar
 • HIV/AIDS’e bağlı ölümler
 • Anne ölümleri ile sonuçlanabilir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KADININ SOSYAL SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

 • Topluma katılamamasına
 • Sosyal bir çevre oluşturamamasına
 • Üretken olamamasına
 • Kendine ve çocuklarına uygun şekilde bakamamasına
 • Toplum tarafından dışlanmasına, yargılanmasına, yalnız bırakılmasına neden olur.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA HİZMET VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

 • İçişleri Bakanlığı
 • Mülki Amirler
 • Kolluk Kuvvetleri
 • Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Polis Birimleri
 • Kadına Yönelik Şiddet İle İlgili Jandarma Birimleri
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Adalet Bakanlığı
 • Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Aile Mahkemesi
 • Adli Tıp Kurumu
 • Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı
 • Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Büroları
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri(ŞÖNİM)
 •  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
 • Kadın Konukevleri
 • Alo 183
 • Sağlık Bakanlığı
 • Belediyeler ve STK’ lar
 • İŞKUR
Paylaş