T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

2018 Mayıs Ayı Performansları İtiraz Komisyonu Toplantısı Güncelleme Tarihi: 12 September 2018

2018 Mayıs Ayı Performansları İtiraz Komisyonu Toplantısı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 29.05.2014 tarihli ve 37694 sayılı Performans İtirazı Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazısında; ''Her ilde valilik onayı ile Aile Hekimliği Uygulamasında çalışan personelin Performans İtirazlarını değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonun görevi; aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının mezkûr performans kesintilerine yapacakları itirazları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda değerlendirip karar almaktır.'' denilmektedir.               Bu hüküm gereği valilik onayı ile oluşturulan Erzurum İli Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu her ay düzenli olarak toplanmakta olup, 2018 yılı Mayıs ayı performans itiraz komisyon toplantısı 06.06.2018 tarihinde yapılacaktır. Komisyonda Mart-Nisan aylarına ait itirazlar da değerlendirilecek olup,  bu aylara ilişkin kabul edilen performans itirazların geri ödemesi Haziran ayında yapılacaktır. İtirazların, toplantı günü dikkate alınarak en son 04.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 4 Haziran itibarı ile gelen performans itirazları Mayıs ayı komisyonunda değerlendirilemeyecek ve bir sonraki aya devredilecektir.

 

ERZURUM İSM AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

Paylaş