T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

İç Kontrolün Amaçları Güncelleme Tarihi: 22 January 2018

İç Kontrolün Amaçları


5018 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

  1. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  2. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  3. Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  4. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını

sağlamak olarak belirlenmiştir.

 
 
Paylaş