T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

05.09.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları Güncelleme Tarihi: 12 September 2019

05.09.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları


1- Hasta Hakları Kurulumuz, 05.09.2019 tarihi saat 10.00’ da kurul kararına yapılan itiraza istinaden yeniden toplanmıştır. Toplantıda bilgi, belge ve kamera görüntüleri yeniden değerlendirilmiş olup, Hasta Hakları Kurulu OYÇOKLUĞU ile itirazın REDDİNE karar vermiştir.

2- Hasta Hakları Kurulumuz, 05.09.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır. İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi, belge ve kamera görüntüleri incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakkı İhlali olmadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulu, sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulmuştur.

Kurul Önerisi:

Hasta ve çalışanlar arasında bu türlü anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilmek ve hizmeti de aksatmamak adına hastalara ek olarak verilmesi gereken diğer (çekim kağıdı, ekg istem kağıdı, tahlil-tetkik istem kağıtları, barkod, vs.) ek evrakların hastaya zamanında verilmesi için gerekli idari tedbirlerin alınması Hasta Hakları Kurulunun önerisidir.

Paylaş