T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

21.08.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları Güncelleme Tarihi: 26 August 2019

21.08.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları


1- Hasta Hakları Kurulumuz, 21.08.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi, belge ve kamera görüntüleri incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 39- “Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

     Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

     Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir...”gereğince Hasta Hakları Kurulu, sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURLU bulmuştur.

2- Hasta Hakları Kurulumuz, 21.08.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi ve belgeler Hasta Hakları Kurulu tarafından incelenmiş olup, sağlık çalışanı OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulunmuştur.

Kurul Önerisi: Uygun olan şartlarda bayan hastayla bayan personelin, erkek hastayla erkek personelin ilgilenmesini Hasta Hakları Kurulu hastane idaresine öneri olarak sunmuştur.

3- Hasta Hakları Kurulumuz, kurul kararına yapılan itiraza istinaden 21.08.2019 tarihi saat 10.00’ da yeniden toplanmıştır. Yapılan toplantıda Hasta Hakları Kurulu, OYBİRLİĞİ ile itirazın reddine karar vermiştir.

Paylaş