T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

03.07.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları Güncelleme Tarihi: 04 July 2019

03.07.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları


1- Hasta Hakları Kurulumuz, 03.07.2019 tarihi saat 14.00’ da toplanmıştır.

İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi, belge ve kamera görüntüleri incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 6- Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.” ve Madde 14- “Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.” gereğince Hasta Hakları Kurulu, sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURLU bulunmuştur.

2- Hasta Hakları Kurulumuz, 03.07.2019 tarihi saat 14.00’ da toplanmıştır.

29.05.2019 tarih ve 20 sayılı Hasta Hakları Kurulu Kararına yapılmış olan itiraz nedeniyle ilgili başvuru yeniden değerlendirilmiştir. Bilgi ve belgeler incelenmiş olup Hasta Hakları Kurulu itirazın OYÇOKLUĞU ile REDDİNE karar vermiştir.

3- Hasta Hakları Kurulumuz, 03.07.2019 tarihi saat 14.00’ da toplanmıştır.

İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi ve belgeler incelenmiştir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’ nın 07.03.2016 tarih ve 045.03-E.1090 sayılı yazısında “…Altı aydan daha uzun süreli olarak başka bölgede kalacak olanların, mevsimlik göç hareketleri gibi gerekçelerle yapılan yer değişikliği sebebiyle misafir hasta uygulaması kapsamında değerlendirilemeyerek kişilerin, geçici ikamet adresi olarak beyan edilen bölgede mevzuatın ilgili hükümleri de dikkate alınarak aile hekimliği değişikliği yapılabilecektir…” denilmektedir. Ayrıca iki tarafında birbirlerine söylediklerini iddia ettikleri sözlerin kanıtlananmaması nedeniyle Hasta Hakları Kurulu sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulmuştur.

Paylaş