T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

29.05.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları Güncelleme Tarihi: 14 June 2019

29.05.2019 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları


1- Hasta Hakları Kurulumuz, 29.05.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi ve belgeler incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakları Kurulu, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında herhangi bir hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatiyle yapılan klinik işlemlerini OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulunmuştur.

2- Hasta Hakları Kurulumuz, 29.05.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi ve belgeler incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 21-“Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,

b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez...” ve Madde 39- “Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.” gereğince Hasta Hakları Kurulu sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURLU bulmuştur.

3- Hasta Hakları Kurulumuz, 29.05.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     İlgili başvuruya istinaden edinilen bilgi, belge ve kamera görüntüleri incelenmiştir. Buna göre Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 6- “Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.” ve Madde 39- “Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir.” gereğince Hasta Hakları Kurulu sağlık çalışanını OYBİRLİĞİ ile KUSURLU bulmuştur.

4- Hasta Hakları Kurulumuz, 29.05.2019 tarihi saat 10.00’ da toplanmıştır.

     Sağlık çalışanının 02.05.2019 tarihli kurul kararına yapmış olduğu itirazına istinaden başvuru yeniden değerlendirilmiş ve Hasta Hakları Kurulu OYBİRLİĞİ ile itirazın reddine karar vermiştir.

Paylaş