T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan Yönetici Takip Ekranları konulu eğitim verildi Güncelleme Tarihi: 03 May 2019

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan Yönetici Takip Ekranları konulu eğitim verildi


              30/04/2019 tarihinde  Kamu Hastaneleri  Hizmetleri BaşkanlığıVerimlilik ve Kalite Uygulamaları Biriminin düzenlemiş olduğu Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinde yer alan Yönetici Takip Ekranları konulu eğitim ; sağlık tesislerimizdeki Başhekimler, İdari ve Mali Hizmetler Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri, Kalite ve Verimlilik Direktörlerinin  katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Kamu Hastaneleri Hiz. Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇELEBİ yaptığı konuşmada ;

25 Ağustos 2017 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 694 sayılı KHK ile birlikte Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönergeeki olan soru listeleri ile sağlık tesislerinin kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini, Yerinde Değerlendirme Rehberleriyle değerlendirmektedir.

2018 yılındaki revizyon çalışmasında yeni eklenen unsurlarla sağlık tesislerinin tıbbi, idari ve mali yönetim süreçlerinin iyi ve verimli yönetilip yönetilmediğine odaklanılmış,  verimli ve etkin yönetim artışı hedeflenmiştir.

            Yöneticilerde farkındalık oluşturmak ,sağlık tesislerimizdeki hizmetin verimliliğinin takip edilebilmesi, aksayan yönlerin zamanında fark edilerek gerekli düzenleyici- önleyici faaliyetlerin planlanması noktasında, Yönetici Takip Ekranlarının yol gösterici olması temennisiyle ,katılımcılara teşekkür etti.

  • DSC01210.JPG
  • DSC01216.JPG
  • DSC01230.JPG
  • EHSM8863.JPG
  • IMG_4494.JPG
  • DSC01201.JPG


Paylaş