T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

2018 EYLÜL AYI PERFORMANSLARI İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTISI Güncelleme Tarihi: 01 October 2018

2018 EYLÜL AYI PERFORMANSLARI İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANTISI


2018 Eylül  Ayı Performansları İtiraz Komisyonu Toplantısı

          Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 29.05.2014 tarihli ve 37694 sayılı Performans İtirazı Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazısında; ''Her ilde valilik onayı ile Aile Hekimliği Uygulamasında çalışan personelin Performans İtirazlarını değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonun görevi; aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının mezkûr performans kesintilerine yapacakları itirazları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda değerlendirip karar almaktır.'' denilmektedir. Bu hüküm gereği valilik onayı ile oluşturulan Erzurum İli Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu her ay düzenli olarak toplanmakta olup, 2018 yılı Eylül ayı performans itiraz komisyon toplantısı 08.10.2018 tarihinde yapılacaktır. Komisyonda Temmuz-Ağustos aylarına ait itirazlar da değerlendirilecek olup,  bu aylara ilişkin kabul edilen performans itirazların geri ödemesi Ekim ayında yapılacaktır. İtirazların, toplantı günü dikkate alınarak en son 05.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 5 Ekim mesai sonrası gelen performans itirazları Eylül ayı komisyonunda değerlendirilemeyecek ve bir sonraki aya devredilecektir.

 

ERZURUM İSM AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

Paylaş