İkinci ve Üçüncü Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri
27 Kasım 2019ERZURUM İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILMAK İSTENEN ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

DİLEKÇE

Araştırmanın tam adını içeren izin dilekçesi (ıslak imzalı, adres ve iletişim bilgileri)

2

BAŞVURU FORMU

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalıdır

3

ETİK KURUL KARARI

TİTCK ( Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) sayfasında yer alan etik kurulların herhangi birinden alınan onay  belgesinin aslı veya "Aslı Gibidir" onaylı sureti verilmelidir.

4

ÖZGEÇMİŞLER

Sayfaları toplam sayfa sayısı üzerinden numaralandırılmış, adı ve soyadı ile unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve yaş imzalı olmalıdır.

 

5

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU ÖRNEĞİ

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalıdır.

6

ANKET/ÖLÇEK

Anket/Ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği ile anket hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir. Ayrıca, her sayfasında sorumlu araştırmacının ıslak imzası olmalıdır.

 

7

İZİNLER

Çalışmanın yapılacağı sağlık tesisinin ilgili klinik sorumlu hekiminden araştırmanın yapılmasının uygun görüldüğüne dair belge.

8

CD

Tüm belgeler aslına uygun şekilde taranarak CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalıdır.

   "Başvuru belgeleri şahsen ya da posta aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü “ Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu” na yapılmak üzere Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir."Başvuru Formu İçin Tıklayınız.docx
Klinik Sorumlu Hekim Dilekçesi.docx
Özgeçmiş Formu.docx