Birinci Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri
31 Mayıs 2021

  ERZURUM BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILMAK İSTENEN ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

DİLEKÇE

Araştırmanın tam adını içeren izin dilekçesi (ıslak imzalı, adres ve iletişim bilgileri)

2

BAŞVURU FORMU

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalıdır

3

ETİK KURUL ONAY BELGESİ

 Etik Kurul onay belgesi vermeye haiz bir kuruldan etik kurul onay belgesi alınması yeterli bulunmaktadır.

4

ÖZGEÇMİŞLER

Sayfaları toplam sayfa sayısı üzerinden numaralandırılmış, adı ve soyadı ile unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve yaş imzalı olmalıdır.

 

5

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU ÖRNEĞİ

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalıdır.

6

ANKET/ÖLÇEK

Anketin ve Ölçeğin geçerliliği/ güvenilirliği ile ilgili olarak, anket hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir. Ayrıca, her sayfasında sorumlu araştırmacının ıslak imzası olan bir örneği başvuru formuna eklenmelidir.

 

7

CD

Tüm belgeler aslına uygun şekilde taranarak CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalıdır.

   "Başvuru belgeleri şahsen ya da posta aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü “ Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu” na yapılmak üzere Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir."


Başvuru Formu İçin Tıklatınız.doc
Özgeçmiş Formu.docx