Adem DEMİREL
09 Nisan 2018Adem DEMİREL 

ŞUBE MÜDÜRÜ

Çalışan Sağlığı Birimi               
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi        Çevre Sağlığı Birimi                                      
 İş Sağlığı ve Güvenliği