Aziziye İlçesi Lojmanları
16 Haziran 2021

 

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BOŞ KONUTLAR ( LOJMANLAR ) İLAN LİSTESİ

SIRA NO

İLÇESİ

 

AÇIK ADRESİ

LOJMANIN MEVCUT DURUMU

 

KONUT ( LOJMAN ) ADI 

KONUT/ DAİRE NO

M2

HİZMET SINIFI

TAHSİS DURUMU

 

1

AZİZİYE

TOPRAKKALE  AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

TOPRAKKALE MAHALLESİ

1 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ TOPRAKKALE ASM LOJMANLARI 1 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT    ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

2

AZİZİYE

 TOPRAKKALE  AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

TOPRAKKALE MAHALLESİ

2 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ TOPRAKKALE ASM LOJMANLARI 2 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

AZİZİYE 

 TOPRAKKALE  AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

 TOPRAKKALE MAHALLESİ

3 NOLU 

 100

SIRA TAHSİSLİ 

 BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ TOPRAKKALE ASM LOJMANLARI 3 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

4

AZİZİYE

 TOPRAKKALE  AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

TOPRAKKALE MAHALLESİ

4 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ TOPRAKKALE ASM LOJMANLARI 4 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

5

AZİZİYE

YONCALIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI 

YONCALIK MAHALLESİ

1 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ YONCALIK ASM LOJMANLARI 1 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

 6

 AZİZİYE

 YONCALIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

 YONCALIK MAHALLESİ

 2 NOLU

 100

SIRA TAHSİSLİ 

 BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ YONCALIK ASM LOJMANLARI 2 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

7

AZİZİYE

 YONCALIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

YONCALIK MAHALLESİ

3 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞAÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ YONCALIK ASM LOJMANLARI 3 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.

8

AZİZİYE

 YONCALIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ LOJMANLARI

YONCALIK MAHALLESİ

4 NOLU

100

SIRA TAHSİSLİ

BOŞ

 

AÇIKLAMALAR

AZİZİYE İLÇESİ YONCALIK ASM LOJMANLARI 4 NOLU SIRA TAHSİSLİ KONUT   ( 3+1 ). Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.09.2012 tarih ve 21492/2012-35 sayılı Genelgesinin 8. maddesine göre; İl ve İlçe merkezi dışındaki konutlara, öncelikle bölgedeki kadrolu personel ile sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı personeli sıra tahsisli olarak başvurabilecektir.                                                                                      LİSTEYE DEVİR, HİZMET BİNASINA DÖNÜŞÜM VE YIKIM ÖNGÖRÜLEN LOJMANLAR ALINMAMIŞTIR.

 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğine göre :     
Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.
Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.
Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.
Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.NOT:
*Boş olan lojmanlarımızı talep eden personellerin, kaç m² ve kaç nolu daire olduğunu belirterek talep etmeleri gerekmektedir.
*Sıra ve Görev tahsisli lojman dairelerine talep olmaması nedeniyle boş kalması durumunda diğer hizmet sınıfı personelleri Şartlı olarak başvurabilirler.
*Şartlı Tahsisli olarak oturulmakta olunan dairelere asıl taliplileri Sıra Tahsisli olarak istedikleri zaman başvurabilirler.