OTİZM
16 Mayıs 2019

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm, belirtileri erken çocuklukta ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur. Kelime anlamı “kendine dönük” demektir. Otizm doğuştan var olan bir bozukluk olup hamilelik esnasında tespit edilememektedir. Belirtiler yaşamın ilk üç yılında belirginleşmeye başlar. Beyin gelişiminin hızlı olduğu erken dönemde tanı konularak verilen Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve Davranışsal Terapilerle bozukluğun seyrinde düzelmeler görülür. 

Otizmin Belirtileri;

  • Çevresine karşı ilgisizdir. Çevresindeki insanların varlığının farkına varmaz gibi davranır.
  • Göz teması zayıftır. Genellikle göz göze gelindiğinde gözlerini kaçırır.
  • İsmi ile seslenildiğinde tepki vermez.
  • Fiziksel temastan hoşlanmaz.
  • El sallama, bay bay yapma gibi sosyal davranışları yapmaz.
  • İnce motor (el ve parmak)  beceriler ve dil gelişiminde gerilik görülür.
  • Stereotipik (tekrarlayan) davranışlar sergiler. Kendi etrafında dönme, aniden el çırpma, elindeki oyuncağı yere vurma gibi…
  • Dönen ve ışıklı cisimlere karşı fazla ilgilidir. Örneğin; çamaşır makinesi ve TV gibi.
  • Yalnızlıktan hoşlanır, sosyal çevreye karşı ilgisizdir, arkadaşları ile oyun kurmakta zorlanır.
  • Bazı eşyalara karşı aşırı ilgili olabilirler. Sürekli bu eşyaları biriktirme gereği görüp biriktirdikleri bu eşyaları yanlarında götürmede ısrar edebilirler.

Çocuğunuzda bu belirtilerin birden fazlasını gözlemliyorsanız mutlaka Aile Hekiminize başvurun.