Özgül Öğrenme Güçlüğü
17 Mayıs 2019

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

          Öğrenme güçlüğü, normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip (IQ > 85), birincil olarak ruhsal bir bozukluğu olmayan, belirgin bir beyin patolojisi olmayan, duyusal engeli olmayan, dinleme, konuşma, okuma, yazma akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan, ikincil olarak kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları yaşayan, standart eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun başarı gösteremeyen bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir bozukluktur.

           Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle yakından ilintili bir bozukluktur. Bu nedenle ilköğretim döneminde tanı konmaktadır.

Belirtileri;

  • "p, b, d, m, n" harflerini sıklıkla karıştırırlar. Görsel uyaranları algılamakta da güçlükleri olduğu için yazılanları tersinden okuyup yazma sıklıkla görülmektedir.
  • Ayna şekli yazma görülebilir. "koy" yerine "yok" yazmak gibi.
  • Sayıları sıklıkla karıştırırlar. Ardıl olarak saymak kolay bir görevdir. Ancak eşleme yaparak ya da kategorileme yaparak sayı saymak ve dört işlemi "örneğin 5 yerine 2, 6 yerine 9 yazma" görülmektedir.
  • Yön ve zaman kavramları yoktur.
  • Noktalama işaretlerini kullanmama, okurken yazıları takip edememe, eksik okuma ve ters yazma gibi belirtiler bozukluğun işaretleridir

          Okula başlamakla birlikte boyama, yazı yazmada güçlük başlar, ya çok yavaş ya da hızlı ama çok bozuk bir yazı olabilir.  Kalemi çok sıkı ya da gevşek tutabilirler.  Yazı yazmada zorlandıkları için yazı yazmada isteksizdirler. Öğrenme aşamaları ve bu aşamalar sırasındaki olası sorunları açıklamak için bu bilgi işleme modeli oldukça basitleştirilmiş bir modeldir. Öğrenme süreci çok daha karmaşıktır. Öğrenme güçlüğü (ÖG) bu sorunların tümünün bulunması şart değildir. Her çocuğun öğrenme konusunda daha iyi olduğu ya da zorlandığı alanlar farklıdır. Bu alanlara göre her çocuk kendi başına değerlendirilerek bireysel profilleri çıkartılmalıdır.