ÇİM ve İstismar
12 Mayıs 2022

ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuk İstismarı Nedir?

Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan hareket ya da davranışlara “Çocuk İstismarı” denilmektedir.

İhmal Nedir?

Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması “çocuk ihmali” olarak tanımlanmaktadır. En yaygın kötüye kullanım şeklidir.

  • İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en temel nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır.

İSTİSMAR ÇEŞİTLERİ

Fiziksel İstismar

Fiziksel olarak kaza dışı her türlü davranış ve yaralanmaları içerir.

Duygusal İstismar

Duygusal istismar sistemli bir şekilde çocuğun aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi, onun sağlıklı gelişmesini ciddi bir biçimde etkileyen davranış kalıpları olarak kabul edilir.

Cinsel İstismar

Çocuğa yönelik, onun tam anlayamadığı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, bilerek onaylamadığı ve/veya toplum kurallarına ve yasalara uygun düşmeyen cinsel davranışlar olarak tanımlanır.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ

            Çocuk İzlem Merkezleri; 0-18 yaş grubu cinsel istismara uğrayan ya da uğradığı düşünülen çocukların adli görüşmeleri ile adli ve psikiyatrik muayenelerinin yapıldığı, multidisipliner hizmet veren merkezlerdir. 2011 yılında makam onayı ile yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel saldırılara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini en aza indirmektir. Bu amaçla çocuğun tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde bütün adli ve tıbbi işlemlerin tek merkezde, tek seferde yapılmasına imkân verecek koşullarda, çocuk dostu bir ortam olarak planlanarak 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

İlimizde de bulunan Çocuk İzlem Merkezi Tel Numarası: 0 442 432 12 77