Gizlilik Kararları
17 Mayıs 2019

GİZLİLİK KARARLARI

           6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan tanıma göre; Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla alınan kararlardır.

           Bu kararlar,  kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında, şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan uygulamaları içerir.

           Bu uygulamada;  “Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri” tüm resmi kayıtlarda gizli tutulması işlemi gerçekleştirilir.