Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
22 Mayıs 2019

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ NEDİR?


            Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde; ağır ruhsal bozukluk olarak adlandırılarak bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile süren şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar,  duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal bozuklukluğu olan hastalara yönelik açılmış olan merkezlerdir.
        
               Bu merkezlerde;

      - psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi,

      - takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi,

      - sosyal rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi amaçlanmıştır.

Merkezler ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN HİZMETLERİ NELERDİR?
qMerkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi vermek
qHastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
qGrup terapisi yapmak
qPsikososyal beceri eğitimi vermek
qHastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek
qHasta ve ailelerine psikoeğitim vermek
qMerkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını sağlamak
qMerkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek
qToplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?
qMerkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
qMerkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilir.
qMerkeze gelemeyecek durumda olan hastalar evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
qMerkez hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya hasta yakınları tarafından talep yapılabilir.
q
Aile Hekimleri tarafından RS 30 formlarıyla takip edilen hastalar/yakınları yönlendirilir ve başvurusu sağlanabilir.