T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

2019 Nisan Ayı Performans İtiraz Komisyonu Toplantısı Güncelleme Tarihi: 25 April 2019

2019 Nisan Ayı Performans İtiraz Komisyonu Toplantısı


          Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 29.05.2014 tarihli ve 37694 sayılı Performans İtirazı Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazısında; ''Her ilde valilik onayı ile Aile Hekimliği Uygulamasında çalışan personelin Performans İtirazlarını değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonun görevi; aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının mezkûr performans kesintilerine yapacakları itirazları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda değerlendirip karar almaktır.'' denilmektedir.             
          Bu hüküm gereği valilik onayı ile oluşturulan Erzurum İli Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonu her ay düzenli olarak toplanmakta olup, 2019 yılı Nisan ayı performans itiraz komisyon toplantısı 06.05.2019 tarihi saat 14:00’da yapılacaktır. Komisyonda Şubat-Mart aylarına ait itirazlar da değerlendirilecek olup, bu aylara ilişkin kabul edilen performans itirazların geri ödemesi Mayıs ayında yapılacaktır. İtirazların, toplantı günü dikkate alınarak en son 05.05.2019 tarihi öğlen 12:00’a kadar tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 12:00’dan sonra gelen performans itirazları Nisan ayı komisyonunda değerlendirilmeyecek ve bir sonraki aya devredilecektir.ERZURUM İSM AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

 

Paylaş