T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

Bilgi Güvenliği Güncelleme Tarihi: 26 August 2019

Bilgi Güvenliği


             
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ FORMLAR
Bilgi Güvenliği Politikaları KılavuzuEK-01 İŞE BAŞLAMA FORMU
Bilgi Güvenliği Politikaları YönergesiEK-02 İŞTEN AYRILMA FORMU
Erzurum Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) PolitikasıEK-03 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI
1. BG.PO.02 Parola Yönetimi PolitikasıEK-04 DİSK İMHA FORMU
2. BG.PO.03 Temiz Masa Temiz Ekran PolitikasıEK-05 KURUM BİLGİ VARLIKLARI ENVANTER ÇİZELGESİ
3. BG.PO.04 E-Posta Kullanım PolitikasıEK-06 RİSK HESAPLAMA FAKTÖRLERİ
4. BG.PO.05 Sosyal Medya Kullanım PolitikasıEK-07 RİSK İYİLEŞTİRME PLANI
5. BG.PO.06 Erişim Kontrol PolitikasıEK-08 E-POSTA TALEP FORMU GERÇEK KİŞİLER
6. BG.PO.07 İnternet Erişim Kullanım PolitikasıEK-09 E-POSTA TALEP FORMU TÜZEL KİŞİLER
7. BG.PO.08 Yedekleme PolitikasıEK-10 SUNUCU TALEP FORMU
8. BG.PO.09 Sistem Odası Fiziksel Güvenlik PolitikasıEK-11 VERİ TABANI KULLANICI OLUŞTURMA FORMU
BİLGİ GÜVENLİĞİ - PROSEDÜRLERİEK-12 OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU
1. BG.PR.01. Bilgi Güvenliği Disiplin ProsedürüEK-13 YASAL MEVZUAT UYUMU İÇİN TAKİP LİSTESİ
2. BG.PR.02. Bilgi Güvenliği İhlal Olayları ProsedürüEK-14 VT KULLANICI İŞLEMLERİ VE YETKİLENDİRME TALEP FORMU
3. BG.PR.03. Düzeltici Faaliyet ProsedürüEK-15 AİLE HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI
4. BG.PR.04. İç Tetkik ProsedürüEK-16 SAĞLIK TESİSİ HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI
5. BG.PR.05. Uzaktan Erişim ProsedürüEK-17 GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME KONTROL LİSTESİ
6. BG.PR.06. Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama ProsedürüEK-18 YEDEKLEME PLANI
7. BG.PR.07. İşe Başlama ve İşten Ayrılma Prosedürü  
BİLGİ GÜVENLİĞİ - SÖZLEŞMELEREK-19 YEDEKLEME KONTROL FORMU
BG.SZ.01 PERSONEL GİZLİLİK SÖZ. EİSMEK-20 TEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ
BG.SZ.02 KURUMSAL GİZLİLİK TAAH. EİSMEK-21 İŞ TAKİP ÇİZELGESİ
BG.SZ.03 BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİEK-22 AYRICALIKLI ERİŞİM HAKKI TALEP FORMU
 BİLGİ GÜVENLİĞİ SUNUMLARIEK-23 ERİŞİM VE YETKİ KONTROL MATRİSİ 
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Sunumu 
  
  

Paylaş