T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

Bilgi Güvenliği Güncelleme Tarihi: 23 December 2019

Bilgi Güvenliği


             

BİLGİ GÜVENLİĞİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI
BİLGİ GÜVENLİĞİ FORMLAR
Üst Yönetim TaahütüEK-01 İŞE BAŞLAMA FORMU
Bilgi Güvenliği Politikaları YönergesiEK-02 İŞTEN AYRILMA FORMU
Erzurum Sağlık Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) PolitikasıEK-03 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI
1. BG.PO.02 Parola Yönetimi PolitikasıEK-04 GÜVENLİ VERİ SİLME İMHA FORMU
2. BG.PO.03 Temiz Masa Temiz Ekran PolitikasıEK-05 KURUM BİLGİ VARLIKLARI ENVANTER ÇİZELGESİ
3. BG.PO.04 E-Posta Kullanım PolitikasıEK-06 RİSK HESAPLAMA FAKTÖRLERİ
4. BG.PO.05 Sosyal Medya Kullanım PolitikasıEK-07 RİSK İYİLEŞTİRME PLANI
5. BG.PO.06 Erişim Kontrol PolitikasıEK-08 E-POSTA TALEP FORMU GERÇEK KİŞİLER
6. BG.PO.07 İnternet Erişim Kullanım PolitikasıEK-09 E-POSTA TALEP FORMU TÜZEL KİŞİLER
7. BG.PO.08 Yedekleme PolitikasıEK-10 SUNUCU TALEP FORMU
8. BG.PO.09 Sistem Odası Fiziksel Güvenlik PolitikasıEK-11 VERİ TABANI KULLANICI OLUŞTURMA FORMU
BİLGİ GÜVENLİĞİ - PROSEDÜRÜEK-12 OLAY BİLDİRİM VE MÜDAHALE FORMU
1. BG.PR.01. Bilgi Güvenliği Disiplin ProsedürüEK-13 YASAL MEVZUAT UYUMU İÇİN TAKİP LİSTESİ
2. BG.PR.02. Bilgi Güvenliği İhlal Olayları ProsedürüEK-14 VT KULLANICI İŞLEMLERİ VE YETKİLENDİRME TALEP FORMU
3. BG.PR.03. Düzeltici Faaliyet ProsedürüEK-15 AİLE HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI
4. BG.PR.04. İç Tetkik ProsedürüEK-16 SAĞLIK TESİSİ HEKİMLERİ İÇİN E-NABIZ ERİŞİM İŞ AKIŞI
5. BG.PR.05. Uzaktan Erişim ProsedürüEK-17 GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME KONTROL LİSTESİ
6. BG.PR.06. Gizlilik Sözleşmeleri Uygulama ProsedürüEK-18 YEDEKLEME PLANI
7. BG.PR.07. İşe Başlama ve İşten Ayrılma ProsedürüEK-19 YEDEKLEME KONTROL FORMU
BİLGİ GÜVENLİĞİ - SÖZLEŞMELEREK-20 TEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ GEREKSİNİMLERİ
BG.SZ.01 PERSONEL GİZLİLİK SÖZ. EİSMEK-21 İŞ TAKİP ÇİZELGESİ
BG.SZ.02 KURUMSAL GİZLİLİK TAAH. EİSMEK-22 AYRICALIKLI ERİŞİM TALEP FORMU
BG.SZ.03 BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİEK-23 ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ ÖRNEK
BİLGİ GÜVENLİĞİ SUNUMU VE YARDIMCI DOKÜMANLAREK-24 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU
BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ SUNUMUEK-25 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ
ERİŞİM YETKİ VE KONTROL MATRİSİ ÖRNEĞİ(Hastane-İSM İçin Kullanıclacak Rol Grupları, Modüller, Yetkiler)
RİSK İYİLEŞTİRME PLANI (Hastane-İSM İçin Örnek Çalışma)
Paylaş