T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ SAĞLIKLI NEFES SAĞLIKLI YAŞAM Güncelleme Tarihi: 21 November 2018

21 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ SAĞLIKLI NEFES SAĞLIKLI YAŞAM


KOAH(Kronik (Müzmin)obstrüktif (Tıkayıcı)Akciğer Hastalığı) nefes yollarında mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Tütün ve tütün ürünleri, bazı mesleklerde karşılaşılan toz, duman, evlerde kullanılan odun, tezek, kök benzeri yakıtlardan çıkan dumanın solunması akciğerlerde bir çeşit iltihap oluşturarak, akciğerlerin olduğundan daha erken yaşlanmasına neden olur. Hastalık hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 evrede değerlendirilir. 


Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir ya da sinsi sinsi gelişen yakınmalar hastalar tarafından hissedilmeyebilir. 


Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin mutlaka aile hekimine başvurması gerekir.


Sağlık Bakanlığı tarafından belirtildiğine göre; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünyada 4. ölüm nedeni olan, her yıl 2.7 milyon kişinin ölümüne yol açan ve yaygınlığı giderek artmakta olan kronik hava yolu hastalığıdır. Ülkemizde de 5 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiği ve solunum ile ilgili hastalıkların 3. ölüm nedeni olduğu bilinmektedir. Gerek kamuoyunun gerekse sağlık personelinin KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. Hâlbuki hastalık erken dönemde teşhis edilebilirse yaşam kalitesi arttırılabilir.

            Erken tanı, her zaman olduğu gibi hayat kurtaracaktır. 

Sağlıkta buluşalım.

Paylaş