T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası Güncelleme Tarihi: 10 October 2018

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası


10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

DEĞİŞEN DÜNYADA GENÇLER VE RUH SAĞLIĞI

Sağlık; bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik hali olarak tanımlanır. Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır. Bu uyum kesin kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır.

İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında, özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda oluşur. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir. Ruh sağlığı ile ilgili sorunlar sık görülmeleri, yeti kaybı ile sonuçlanabilmeleri ve ekonomik kayıplara neden olabilmeleri nedeniyle toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. 

Gençlik dönemi, bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındıran bir dönemdir. Günümüz gençleri önceki nesillerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere şahit olmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmektedir. Bunun yanında, ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedirler. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri bulabilecekleri kaynak konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Ruh sağlığı konusunda problem yaşayan kişilere yönelik toplumun sergilediği tutumlar (dışlanma, utanç, damgalama vb.) eklenince, kişi sorunlarını gizlemekte, tanı ve tedaviden yararlanamamakta ve hastalığı kronikleştikten sonra tanı konulmaktadır. Bu durum gereksiz sayıda hizmet kullanımı, işgücü kaybı gibi nedenlerle topluma büyük yük getirmektedir.      

Bu yılki teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiş olan Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda çalıştığımızı, gençlerin dayanıklılığını artırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemeyi hedeflediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu noktada tesislerimiz arasında Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bulunmakta ve bu merkezlerimizde psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerimiz görev yapmaktadır. Koruyucu ruh sağlığı kapsamında çalışan merkezlerimiz tüm vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunmaktadır.

Gençler geleceğimizin teminatıdır ve geleceğimiz gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken olmalarına bağlıdır.

Sağlığınız bizim için önemli..

Paylaş