İkinci ve Üçüncü Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri Güncelleme Tarihi: 02 November 2018

İkinci ve Üçüncü Basamakta Yapılmak istenen Araştırma İzin Talepleri


ERZURUM İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILMAK İSTENEN ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

SAYI

BELGELER

AÇIKLAMA

1

DİLEKÇE

Araştırmanın tam adını içeren izin dilekçesi (ıslak imzalı)

2

BAŞVURU FORMU

Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalıdır

3

ETİK KURUL KARARI

13 Nisan 2013 tarihli ve 28617 sayılı Klinik Araştırmalar hakkında yönetmelik gereği Etik Kurul Kararı alınır.

4

ÖZGEÇMİŞLER

Sayfaları toplam sayfa sayısı üzerinden numaralandırılmış, adı ve soyadı ile unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve yaş imzalı olmalıdır.

 

5

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU ÖRNEĞİ

Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından anlaşılır olmalıdır.

6

ANKET/ÖLÇEK

Anket/Ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği ile anket hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir. Ayrıca, her sayfasında sorumlu araştırmacının ıslak imzası olmalıdır.

 

7

İZİN BELGELERİ

Çalışmanın yapılacağı sağlık tesisinden ve/veya ilgili kliniğinden uygun görüldüğüne dair belge.

 

8

DİĞER İZİNLER

Araştırmanın konusuna göre Bakanlık izinleri

9

CD

Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı

Başvuru belgeleri şahsen ya da posta aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü “ Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu”na yapılmalıdır. Başvurunuzu Aile Hekimliği Birimi’ni arayarak (234 39 25-1131) takip edebilirsiniz.Başvuru Formu İçin Tıklayınız
Paylaş